CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Minh

UBND XÃ DIỄN MINH

Mã số thuế: 2900575251
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Trung Phường, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN MINH

Mã số thuế: 2901016143
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Trung Phường, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN MINH

Mã số thuế: 2901122060
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG KIM HƯƠNG

Mã số thuế: 2901839637
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Hải Hà, Xóm 7, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT R7

Mã số thuế: 2901859506
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Km số 9, quốc lộ 7, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ TÀI

Mã số thuế: 2901884171
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Nghĩa Sáng, xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM&DV BẢO NHI

Mã số thuế: 2901965342
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An