CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Mỹ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TRUNG TÂM

Mã số thuế: 2900778558
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tâm, xóm 3, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN MỸ

Mã số thuế: 2901015069
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thượng, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN MỸ

Mã số thuế: 2901015460
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thượng, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 4

Mã số thuế: 2901014812
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Diễn Mỹ, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN MỸ

Mã số thuế: 2901122159
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Lập Thành, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 2901269433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRIỀU HƯỜNG

Mã số thuế: 2901273599
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG BÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2901414627
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TUẤN CHÂU

Mã số thuế: 2901503676
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 2901612932
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: ông Chu Đình Thiện, xóm 9, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3