CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Ngọc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU HẰNG

Mã số thuế: 2900397383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH NGŨ

Mã số thuế: 2900401142
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Ngũ, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900434740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Kỳ, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2900454842
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tám, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900475352
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Văn, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP MINH PHÚ

Mã số thuế: 2900488337
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Văn, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2900502831
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Thu-Chính, Xóm Yên Quang, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂM TRÍ MẠNH

Mã số thuế: 2900502824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Thiện, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN

Mã số thuế: 2900531670
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Vân, xóm Hồng Yên, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN NGỌC

Mã số thuế: 2900574755
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Văn, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 11