CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Phong

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 2900544655
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Tỵ, đội 2, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN PHONG

Mã số thuế: 2900575244
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nha Nghi, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN PHONG

Mã số thuế: 2901091599
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nha Nghi, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN PHONG

Mã số thuế: 2901268126
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đông Hồ, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY TUẤN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901365200
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đội 7, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẶNG XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2901520897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ KIM

Mã số thuế: 2901799582
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP CƠ KHÍ HÙNG NHÂM

Mã số thuế: 2901847959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901856801
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI THÀNH

Mã số thuế: 2901896882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2