CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Phú

CÔNG TY CP GẠCH, NGÓI VÀ XÂY LẮP DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900324561
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xã Diễn Phú, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 2900629789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI

Mã số thuế: 2901015982
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN PHÚ

Mã số thuế: 2901015534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 22, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN PHÚ

Mã số thuế: 2901122328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ DƯƠNG

Mã số thuế: 2901155242
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Lan Hương, xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÁNH NGUYỆT

Mã số thuế: 2901481140
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Năm, xóm 18, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HẢI DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901720871
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 2901720864
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XD & TM TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 2901721145
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3