CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Phúc

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900327611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Huệ, khối 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG NAM AN

Mã số thuế: 2900490664
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN PHÚC

Mã số thuế: 2900583534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tràng Thân, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 2900750584
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Kiều, xóm 4, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

Mã số thuế: 2900827251
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Kheo Thị Thanh, xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NAM PHONG

Mã số thuế: 2900862376
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 2, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901016217
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN PHÚC

Mã số thuế: 2901015541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tràng Thân, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901056918
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN PHÚC

Mã số thuế: 2901122504
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tràng Thân, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 4