CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Tân

UBND XÃ DIỄN TÂN

Mã số thuế: 2900582107
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN TÂN

Mã số thuế: 2901015213
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN TÂN

Mã số thuế: 2901015580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN TÂN

Mã số thuế: 2901122550
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 2901572750
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Đăng Thú, xóm 2, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG LAI

Mã số thuế: 2901584442
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI KHÁNH TUYÊN

Mã số thuế: 2901622151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI HOÀNG

Mã số thuế: 2901639194
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG MÁY XD 46- ĐỨC LÊ

Mã số thuế: 2901885224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH LIÊN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901898470
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2