CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Thái

UBND XÃ DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2900581350
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Nam, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901015252
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901016111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901026631
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHẦM NGÂN

Mã số thuế: 2901547987
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Khầm, xóm 5, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901699901
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 171

Mã số thuế: 2901733694
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 494

Mã số thuế: 2901734151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Bình, xóm 2, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 626

Mã số thuế: 2901907710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CON

Mã số thuế: 2901923208
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2