CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Thắng

DOANH NGHIỆP TN THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 2900413620
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Quốc lộ số 7, Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN THẮNG

Mã số thuế: 2900577178
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XD HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2900613789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hùng, xóm 4, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THẮNG

Mã số thuế: 2901122335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI SAT

Mã số thuế: 2901839203
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÚ NGUYỄN

Mã số thuế: 2901864136
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Thủy, xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÁ THUẤN

Mã số thuế: 2901896089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Km7+500, Quốc lộ 7A, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VTTB LẬP PHÁT

Mã số thuế: 2901897646
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀO KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 2901908288
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẮC NGHỆ 07

Mã số thuế: 2901955256
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, quốc lộ 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2