CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Thịnh

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG LÂM THỦY SẢN SỸ THẮNG

Mã số thuế: 2900548064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP THỊNH LỘC

Mã số thuế: 2900585468
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Trại tôm giống, xóm 4, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN THỊNH

Mã số thuế: 2900599478
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2900675947
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Thành, xóm 3, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 2900720036
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9A, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN TÁM OANH

Mã số thuế: 2900785555
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tám, đội 6, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỊNH

Mã số thuế: 2901015647
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THỊNH

Mã số thuế: 2901037256
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 637

Mã số thuế: 2901100765
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Sáu, xóm 12, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢY HƯỜNG

Mã số thuế: 2901289038
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 6