CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Thọ

UBND XÃ DIỄN THỌ

Mã số thuế: 2900574787
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẤN TÀI

Mã số thuế: 2900783325
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Võ Thành Tấn, xóm 6, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỌ

Mã số thuế: 2901015615
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5

Mã số thuế: 2901014989
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THỌ

Mã số thuế: 2901122342
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HC

Mã số thuế: 2901617465
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VIETCOW FEED

Mã số thuế: 2901719883
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Quang Dũng, Xóm 11, Tây Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CAO PHÚC

Mã số thuế: 2901725485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Tây Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÀI VÕ

Mã số thuế: 2901734546
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901738822
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Cồn Lim, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3