CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Trung

UBND XÃ DIỄN TRUNG

Mã số thuế: 2900582040
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN ĐỨC TRỌNG

Mã số thuế: 2900901868
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Đức, xóm 12A, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN TRUNG

Mã số thuế: 2901015319
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN TRUNG

Mã số thuế: 2901015693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC KIM NHUNG

Mã số thuế: 2901520914
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ DIỄN TRUNG

Mã số thuế: 2901552391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN TRUNG

Mã số thuế: 2901626727
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÚC BÁU

Mã số thuế: 2901766900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Phúc, xóm 1, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HÀ TUẤN

Mã số thuế: 2901780750
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2A, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRIỀU LÀO

Mã số thuế: 2901889229
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: nhà ông Hoàng Văn Triều, xóm 1, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2