CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901015703
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901111157
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901122448
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ DIỄN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901150526
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, xã Diễn Trường, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUYẾN THANH

Mã số thuế: 2901287496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG TRUNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2901398291
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trương Văn Trung, đội 1, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG GIA HÂN

Mã số thuế: 2901510673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Chu Văn Quỳnh, Xóm 4, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐẠI THANH

Mã số thuế: 2901567133
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9B, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LONG AN PHÁT

Mã số thuế: 2901568810
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1A, quốc lộ 1A, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THÀNH VINH QUANG

Mã số thuế: 2901574412
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Quốc lộ 1 A, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 5