CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Vạn

UBND XÃ DIỄN VẠN

Mã số thuế: 2900599492
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Yên Đồng, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS VẠN PHONG

Mã số thuế: 2901016016
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Phú, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THANH BÌNH

Mã số thuế: 2901281889
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Hà, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TĂM HƯƠNG VẠN NAM

Mã số thuế: 2901285851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Nông, xóm Vạn Nam, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM THIỆN LỘC

Mã số thuế: 2901445336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Khoa, xóm Xuân Bắc, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN VẠN

Mã số thuế: 2901579643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Phú, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HTX NUÔI TRỒNG NẤM XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2901735973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng én – Diễn Vạn, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XD&TM HƯNG TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 2901776578
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Vạn Đông, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DIÊM NGHIỆP VẠN NAM

Mã số thuế: 2901886531
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Vạn Nam, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VẠN BẮC

Mã số thuế: 2901892398
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xuân Bắc, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2