CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Xuân

UBND XÃ DIỄN XUÂN

Mã số thuế: 2900599460
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Diễn Xuân, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG XUÂN

Mã số thuế: 2900608732
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Tầng 1, nhà ông Phan Văn Công, xóm 17, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUÂN LAN

Mã số thuế: 2900778371
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN XUÂN

Mã số thuế: 2901015774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN

Mã số thuế: 2901056957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Xuân, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN XUÂN

Mã số thuế: 2901122381
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Xuân, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2901227634
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ LÂM 276

Mã số thuế: 2901263576
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUANG THỐNG

Mã số thuế: 2901496813
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRÌNH ĐỘ

Mã số thuế: 2901528159
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 4