CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Yên

DOANH NGHIỆP TN PHÚ VÂN

Mã số thuế: 2900327795
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Yên Lý, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRUNG TÂM GIỐNG THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900539969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MẠO PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900509668
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN YÊN

Mã số thuế: 2900582139
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HOÀNG HẢO

Mã số thuế: 2900536541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Việt, xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN ANH TIẾN

Mã số thuế: 2900603685
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Tiến, xóm 17, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỦ DIỄN

Mã số thuế: 2900798723
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đội 14, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÙNG ĐỆ

Mã số thuế: 2900798716
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Đệ, xóm 17, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÊ HƯƠNG

Mã số thuế: 2900815256
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đức Hùng, xóm 17, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LONG TUẤN ANH

Mã số thuế: 2900840365
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Thanh Long, xóm 17, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 7