CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Đô Lương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI VÂN

Mã số thuế: 2900328453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG PHÚ HỮU THẮNG

Mã số thuế: 2900328615
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY CP KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2900445527
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 02, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XE MÁY TIẾN NAM

Mã số thuế: 2900466559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2900488383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Võ Thị Hà, khối 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT HOÀNG

Mã số thuế: 2900491393
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khu tiểu thủ công nghiệp, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH MINH

Mã số thuế: 2900560713
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khu Công nghiệp khối 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2900569032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2900569025
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH THANH ĐÔ

Mã số thuế: 2900575501
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khu phú quý B3, B4 – Khu dân cư đô thị mới Nam Đô Lương, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

1 2 3 63