CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Hưng Nguyên

CÔNG TY TNHH TÂN HỒNG

Mã số thuế: 2900489757
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Hùng, khối 4, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 2900591616
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Trương Anh Dũng, Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 2900610065
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Loan, khối 1, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 2900690455
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2900713906
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2900747662
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Bính, Khối 9, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2900751362
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Lương Thế Quyền, khối 4, thị trấn Hưng Nguyên, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

Mã số thuế: 2900774306
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SƠN PHÚ

Mã số thuế: 2900788330
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hiền, khối 7, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN

Mã số thuế: 2900555110
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3 64