CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Hưng Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG – LÂM – NGƯ

Mã số thuế: 2900936268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901014594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 668

Mã số thuế: 2901019190
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÁT LỘC

Mã số thuế: 2901026060
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LOAN MẬU

Mã số thuế: 2900184593
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ ĐỨC

Mã số thuế: 2901057157
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901086020
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀO THANH

Mã số thuế: 2901234896
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Hào, khối 7, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901244213
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901258921
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3 4 64