CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Nhân

CÔNG TY TNHH NHẬT TÂN

Mã số thuế: 2900840541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thanh Hà, xóm 8, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG CHÂU

Mã số thuế: 2901053321
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng châu, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAM THÀNH

Mã số thuế: 2901056467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4 Hưng châu, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG HƯNG CHÂU

Mã số thuế: 2901138977
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5 ưng châu, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRỌNG THIẾT

Mã số thuế: 2901239774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUVICO

Mã số thuế: 2901570665
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 4, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN LÂM SẢN THU HẢI

Mã số thuế: 2901643585
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH BÁCH PHÁT

Mã số thuế: 2901771925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mới Phạm Hồng Thái, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NHÀ HÀNG LÊ HOÀNG

Mã số thuế: 2901806670
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẮNG NHÂM

Mã số thuế: 2901835343
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3