CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Đạo

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2900610548
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Thành, xóm 4A, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HƯNG

Mã số thuế: 2900750270
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Quốc lộ 46, xóm 6, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900783332
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP THÁI ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2900802539
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Thái Huy Phượng xóm 6B, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN

Mã số thuế: 2900819652
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Long khối 1 xã Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG NGÀ

Mã số thuế: 2900871349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Xuân Hải, xóm 4,, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 2901056650
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TRUNG HÀ

Mã số thuế: 2901060544
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TĂNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2901103861
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC THÀNH VINH

Mã số thuế: 2901148862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 6B, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3 6