CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Lĩnh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ XUÂN ĐÀO

Mã số thuế: 2901056185
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng lĩnh, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TUYẾT CÔNG

Mã số thuế: 2901728415
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Công, Xóm 4, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAGROUP

Mã số thuế: 2901774154
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VÕ ĐƯỜNG VIỆT – HÀN

Mã số thuế: 2901842781
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM & VẬN TẢI ĐỨC DŨNG

Mã số thuế: 2901948435
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CNA

Mã số thuế: 2901965776
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THIÊN AN

Mã số thuế: 2901983302
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SỸ BÔNG SEN

Mã số thuế: 2902016890
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An