CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Lợi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 58

Mã số thuế: 2901044976
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 5, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2901051927
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG LỢI

Mã số thuế: 2901085475
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5 Hưng Lợi, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC – CÔNG TY TNHH TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2800633904-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN GIỚI LOAN

Mã số thuế: 2901265340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÌNH NHI

Mã số thuế: 2901274200
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Châu, xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH SƠN BÌNH MINH

Mã số thuế: 2901691204
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2901714483
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Ngọc Chiến xóm Hồng Lam, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ MINH

Mã số thuế: 2901726721
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN MINH PHÁT

Mã số thuế: 2901804433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3