CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Mỹ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĨNH AN

Mã số thuế: 2900807456
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thượng, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM KINH

Mã số thuế: 0102417850
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Số nhà/ Đường phô mới, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2900874491
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thanh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DŨNG BA

Mã số thuế: 2900895491
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thịnh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG AN VINH

Mã số thuế: 2900932104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thịnh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2900962042
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Km18+900, Đường Tránh Vinh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG MỸ

Mã số thuế: 2901056812
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Giang, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĨNH AN – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ SỐ 1 NGH

Mã số thuế: 2900807456-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Km 18+900 đường tránh Vinh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĨNH AN – TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE SỐ 1 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900807456-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Km 18+900 đường tránh Vinh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Mã số thuế: 0105243828-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Km 18+900 đường tránh Vinh, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3 4