CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Nghĩa

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HƯNG TIẾN

Mã số thuế: 2900479445
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THUẬN

Mã số thuế: 2900570158
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Hùng, xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CÔ PHÂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH THẮNG

Mã số thuế: 2900687780
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Đội 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VHS

Mã số thuế: 2900793041
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Văn, xóm 17, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP DV & TM THỌ BÌNH

Mã số thuế: 2900901138
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7, xã Hưng Tiến, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚC LÂM

Mã số thuế: 2901037150
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Nhỏ, xóm 2, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG THẮNG

Mã số thuế: 2901095307
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG TIẾN LỘC

Mã số thuế: 2901181450
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Văn Hùng, xóm 2, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG NAM TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901275236
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 17, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TIẾN HƯNG

Mã số thuế: 2901375047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3 4