CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Nhân

CÔNG TY CP VINH QUANG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902020618
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An