CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Phú

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM PHÚ

Mã số thuế: 2901799529
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Phú, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬP KHẨU PH

Mã số thuế: 2901834526
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Phú, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An