CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SỰ

Mã số thuế: 2902056276
Chi cục thuế:
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 2900521520
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP PHÚC LỢI HƯNG

Mã số thuế: 2900827389
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HIỀN

Mã số thuế: 2901232088
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóM 3, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2901419840
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, xã Hưng Phúc, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901741046
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 2901777035
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG MỸ HẠNH

Mã số thuế: 2901799938
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÌNH TRUNG

Mã số thuế: 2901854579
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hùng Cường, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH VINH

Mã số thuế: 2901860170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1 xã Hưng Phúc Hưng Nguyên NA, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2