CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Tây

CÔNG TY CP XÂY DỰNG QUANG TIẾN

Mã số thuế: 2901014347
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Võ Đình Tiến, xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG TÂN

Mã số thuế: 2901053314
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng tân, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG TÂN

Mã số thuế: 2901095265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3 Hưng tân, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUANG MẠI

Mã số thuế: 2901141088
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 2901398333
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4 xã Hưng Tân huyện Hưng Nguyên NA, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN HƯNG

Mã số thuế: 2901423036
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901537724
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY TRANG

Mã số thuế: 2901726055
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN NGUYỄN

Mã số thuế: 2901797810
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI 369

Mã số thuế: 2901859626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3 11