CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Thắng

CÔNG TY TNHH TÂN THẮNG – XÂY DỰNG HƯNG NGUYÊN – CHI NHÁNH

Mã số thuế: 2900795962-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: xóm 20, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An