CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Thành

CÔNG TY CP GIẤY SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900579619
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Phú Hưng, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ MINH TUẤN

Mã số thuế: 2901135824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Phú Điền, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 2901139353
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng khánh, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 2901145660
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Văn Diên, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN LỮ PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901363355
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Lộc Điền, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 2901608125
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Phú Điền, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 2901628890
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Văn Diên, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VỸ THANH

Mã số thuế: 2901633361
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Phú Điền, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGÔ PHƯƠNG THÚY

Mã số thuế: 2901639395
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Phú Thành, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI DIỆU TRANG

Mã số thuế: 2901645670
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Phú Điền, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2