CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Thông

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 2901088437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Lâm, xóm Hồng Thái, xã Hưng Thông, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG THÔNG

Mã số thuế: 2901134926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THÔNG

Mã số thuế: 2901144667
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH HỒNG QUANG

Mã số thuế: 2901396336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Đội 1, xã Hưng Thông, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT 2-6

Mã số thuế: 2901638183
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG HẬU

Mã số thuế: 2901696308
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI KIÊN

Mã số thuế: 2901774926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Sơn, xóm Hồng Phong, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

Mã số thuế: 2901782740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV GIÁM ĐỊNH HCM

Mã số thuế: 2901803013
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XÂY DỰNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÔNG THAO

Mã số thuế: 2600718043-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2