CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 2900186696
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Km số 19 + 500, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Xóm 1, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MẠNH

Mã số thuế: 2901535981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9A, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM UY TÍN

Mã số thuế: 2901950297
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Bùi Thượng, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC AN ĐỨC

Mã số thuế: 2902037058
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LINH

Mã số thuế: 2902039094
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An