CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Yên Bắc

DOANH NGHIỆP TN VINH ANH HƯƠNG 688

Mã số thuế: 2901386313
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3B, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 2901778279
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Vinh, Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO THẮNG HOÀI

Mã số thuế: 2901854988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỲNH HỒNG

Mã số thuế: 2901897244
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7A, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MỘC QUỲNH

Mã số thuế: 2901927347
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2B, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA ĐA

Mã số thuế: 2902041576
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TKT 68

Mã số thuế: 2902055032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An