CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Yên Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GOLDEN CITY

Mã số thuế: 2900804529
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Xô Nổ, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901070574
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 5, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG YÊN NAM

Mã số thuế: 2901086038
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xom 5 Nam Yên, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ INVECON TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0102008777-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Bằng Vại Rau, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG YÊN NAM

Mã số thuế: 2901135013
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng yên nam, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG YÊN BẮC

Mã số thuế: 2901148485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm thị tứ Hưng yên bắc, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

Mã số thuế: 2901266263
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 7B, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HƯNG YÊN NAM

Mã số thuế: 2901378231
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH INVECON HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901396382
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Bằng Vại Rau, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BĂNG HIẾU

Mã số thuế: 2901645663
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Minh Hải, xóm 3, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2