CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Long Xá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2900453101
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà ông Đức, xóm 3, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2900783251
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP VIỄN THÔNG BẢO CHÂU PHONG

Mã số thuế: 2900856686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG XÁ

Mã số thuế: 2901128954
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4 Hưng xá, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT KHÁNH

Mã số thuế: 2901133552
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT

Mã số thuế: 2901180520
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÁ NGUYÊN AN

Mã số thuế: 2901604071
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH MAI

Mã số thuế: 2901630378
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NGHĨA SƠN LONG

Mã số thuế: 2901637493
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 16 Hưng long, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THOAN HỒNG

Mã số thuế: 2901680900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9A, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2 3