CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xuân Lam

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DŨNG MẠNH

Mã số thuế: 2900923269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG LAM

Mã số thuế: 2901056636
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Hưng Lam, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BIỂU

Mã số thuế: 2901131957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG XUÂN

Mã số thuế: 2901132848
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG XUÂN

Mã số thuế: 2901144642
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MY VY

Mã số thuế: 2901615475
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Yên Cư, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIỀU DIỆU

Mã số thuế: 2901621937
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƯNG LAM

Mã số thuế: 2901643419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thanh, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẰNG HẢI

Mã số thuế: 2901721191
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MẠNH HUY

Mã số thuế: 2901775285
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Hưng Nhân, Xã Xuân Lam, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

1 2