CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Kỳ Sơn

UBND THỊ TRẤN MƯỜNG XÉN

Mã số thuế: 2901213670
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Mường Xén, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỮU HÙNG

Mã số thuế: 2901138818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hữu Hùng, khối 3, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XE MÁY MINH PHÚC

Mã số thuế: 2901134115
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Phan Thị Hồng Minh, khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUÂN HÀ

Mã số thuế: 2901101550
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lữ Đình Luân, Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VĨNH AN

Mã số thuế: 2900951322
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Oanh, khối 5,, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MỚI LẠC VIỆT

Mã số thuế: 2900800186
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Viết Hải, khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HUYỆN ĐOÀN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901979680
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOA BAN XANH

Mã số thuế: 2901975090
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà may Nhung Hòa, Khối 3 – TT Mường Xén, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CCT KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901969717
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT KỲ SƠN – ĐỘI HÓA ĐƠN LẺ

Mã số thuế: 2901969227-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

1 2 3 4 20