CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Kỳ Sơn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT KỲ SƠN – XÃ TÀ CẠ

Mã số thuế: 2901969234-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901964042
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901957648
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ

Mã số thuế: 2901957415
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà Bà Nguyễn Thị Hồng – Khối 5, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÝ HÀ

Mã số thuế: 2901956877
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901956612
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO TÍN JSC

Mã số thuế: 2901923656
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2900859574-042
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG HÂN

Mã số thuế: 2901891933
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NHƯ

Mã số thuế: 2901891958
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hồng Nhi, Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

1 2 3 4 5 20