CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bắc Lý

TRƯỜNG MẦM NON BẮC LÝ

Mã số thuế: 2901801016
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bắc Lý, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ BẮC LÝ

Mã số thuế: 2901213945
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Bắc Lý, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DTBT THCS BẮC LÝ

Mã số thuế: 2901799039
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Huồi Giảng 1, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC LÝ 1

Mã số thuế: 2901623437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bắc Lý, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An