CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bảo Nam

TRƯỜNG MẦM NON BẢO NAM

Mã số thuế: 2901630032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Na Tiến, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO NAM 1

Mã số thuế: 2901629982
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bảo Nam, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC BÁN TRÚ BẢO NAM

Mã số thuế: 2901623236
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Nam Tiến 1, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO NAM 2

Mã số thuế: 2901623370
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Lau, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ BẢO NAM

Mã số thuế: 2901213825
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Bảo Nam, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An