CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bảo Thắng

UBND XÃ BẢO THẮNG

Mã số thuế: 2901213952
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Bảo Thắng, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PTCS DÂN TỘC BÁN TRÚ BẢO THẮNG

Mã số thuế: 2901623363
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Cha Ca, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BẢO THẮNG

Mã số thuế: 2901801224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Cha ca 1, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An