CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Chiêu Lưu

UBND XÃ CHIÊU LƯU

Mã số thuế: 2901213737
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Chiêu Lưu, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHIÊU LƯU 1

Mã số thuế: 2901630089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: bản Khe Nằn, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHIÊU LƯU 2

Mã số thuế: 2901630071
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản La Ngang, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG THCS CHIÊU LƯU

Mã số thuế: 2901629968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Chiêu Lưu, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIÊU LƯU 1

Mã số thuế: 2901799247
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Chiêu Lưu, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIÊU LƯU 2

Mã số thuế: 2901800968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Chiêu Luu, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM & DV TỔNG HỢP MINH PHÚC

Mã số thuế: 2901889123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Cù, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VIỄN THÔNG NGHĨA THỦY

Mã số thuế: 2901898488
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Cù, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP MIỀN NÚI KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901942169
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Ki ốt Lương Hương Giang, bản Xiêng Thù, Xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ YÊN THỊNH

Mã số thuế: 2902018986
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Xiềng Thù, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An