CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đọoc Mạy

UBND XÃ ĐOỌC MẠY

Mã số thuế: 2901213913
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Đoọc Mạy, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOỌC MẠY

Mã số thuế: 2901623356
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐOỌC MẠY

Mã số thuế: 2901623116
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An