CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Huồi Tụ

UBND XÃ HUỒI TỤ

Mã số thuế: 2901213790
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Huồi Tụ, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LÝ HỒNG

Mã số thuế: 2901912735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lỳ Chia Chư bản Huồi Đun, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DTBT THCS HUỒI TỤ

Mã số thuế: 2901801697
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỒI TỤ 2

Mã số thuế: 2901800975
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Khe, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỒI TỤ 1

Mã số thuế: 2901801249
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HUỒI TỤ

Mã số thuế: 2901801577
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Huồi Tụ, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 2901723590
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Đun, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An