CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hữu Kiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 2902018697
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: bản Na Lượng 2, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901940002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ – Hữu Kiệm, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM KỲ

Mã số thuế: 2901937472
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Na Lượng 2, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUẤN PHONG

Mã số thuế: 2901880730
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỲ SƠN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901868395
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Văn Minh, bản Nà Lượng 2, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901854459
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP – CÁT SỎI BÌNH LƯU

Mã số thuế: 2901805564
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản hòm, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỮU KIỆM

Mã số thuế: 2901801217
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Hữu Kiệm, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU KIỆM

Mã số thuế: 2901800950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Hòm, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂM MINH HÀO

Mã số thuế: 2901574860
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Hòm, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

1 2