CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hữu Lập

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU LẬP

Mã số thuế: 2901623148
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Xốp Thạng, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỮU LẬP

Mã số thuế: 2901621398
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Hữu Lập, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ HỮU LẬP

Mã số thuế: 2901213695
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Hữu Lập, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An