CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Keng Đu

TRƯỜNG TIỂU HỌC KENG ĐU 1

Mã số thuế: 2901623331
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Keng Đu, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KENG ĐU

Mã số thuế: 2901623187
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Phuôn, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ KENG ĐU

Mã số thuế: 2901213920
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Keng Đu, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC KENG ĐU 2

Mã số thuế: 2901621359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huối Lê, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DÂN TỘC BÁN TRÚ KENG ĐU

Mã số thuế: 2901621461
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Phuôn, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An