CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mường Ải

TRƯỜNG TH MƯỜNG ẢI

Mã số thuế: 2901802524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản xốp Lau, Xã Mường ải, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG ẢI

Mã số thuế: 2901621454
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Xốp Lau, Xã Mường ải, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

UBND XÃ MƯỜNG ẢI

Mã số thuế: 2901213896
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Mường ải, Xã Mường ải, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An