CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mường Típ

UBND XÃ MƯỜNG TÍP

Mã số thuế: 2901213889
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: UBND xã Mường Típ, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG TÍP

Mã số thuế: 2901629950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Mường Típ, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM TÍP

Mã số thuế: 2901800686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Vàng Phao, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG TÍP 1

Mã số thuế: 2901801545
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Mường Típ, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An